Productinformatie Natuursteen

Algemeen                      
Bij natuurstenen terrastegels kunnen maat- en dikteverschillen tussen tegels onderling voorkomen. Om de verschillen op te vangen en de vloer stevigheid, flexibiliteit en uitstraling te geven worden terrastegels bij voorkeur met een voeg gelegd. Deze voeg bedraagt minimaal 5 mm, maar kan afhankelijk van het materiaal (rustikaal) wel 15 mm bedragen. Een vloer dient, om spanningen te voorkomen, altijd 10 mm vrij van opgaande delen te liggen. Sommige vloeren dienen met voegspijker te worden opgevoegd (de kleinste voegspijker is 5 mm breed).                  
                  
Omdat ons assortiment zich door de grote keus aan formaten uitstekend leent voor het combineren van verschillende maten, hebben wij voor u diverse patronen voorbereid die als voorbeeld dienen voor uw vloer. Deze patronen zijn bij onze binnen- of buitendienst op te vragen.  Ze zijn willekeurig en dienen als een suggestie; uw situatie ter plekke is bepalend voor het uiteindelijke patroon dat u gaat doorzetten. Bij vaste paketten is het belangrijk vooraf te checken welke formaten in welke hoeveelheid in het pakket zitten, om zo achteraf niet met een overschot of tekort van bepaalde maten te zitten. Dit kunt u voorkomen als u 'voor de voet' werkt.                  
                  
Wij kopen en verkopen uitsluitend eerste keus tegels. Een natuurproduct heeft echter bepaalde eigenschappen die onveranderlijk en onbeinvloedbaar zijn. Te denken valt hierbij aan roestvorming, verkleuringen en kleurverschillen tussen tegels binnen een bepaalde partij, maar ook tussen verschillende partijen. Eventuele reclamaties die hieruit voortvloeien kunnen wij daarom ook niet in behandeling nemen. Wij adviseren de benodige hoeveelheden altijd in een keer te bestellen en tegels voor verwerking uit verschillende lagen en pakken te mengen om problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Verschillen in zoetgradatie tussen tegels onderling worden tevens door 'menging' weggewerkt.                                  
                  
Zorg ervoor dat het terras nooit te klein wordt voor praktisch gebruik. Per persoon ongeveer 2,5 m² aanhouden om te kunnen zitten. In geval van een oprit adviseren wij een breedte van minimaal 3,5 meter. Diagonaal geplaatse tegels zorgen voor een optisch ruimer effect maar zorgen voor een hoger snijverlies. Bij natuursteentegels moet u altijd rekening houden met een breukpercentage van 5% bij natuursteentegels. In de regel is deze breuk te gebruiken voor passtukken.       
                                    
Om scheuren te voorkomen moeten buitenterrasen die verlijmd zijn of in cement zijn verwerkt, volgens vaste regels van uitzetvoegen zijn voorzien.                  

Ondergrond terrastegels
De ondergrond is van cruciaal belang voor een mooie duurzame natuursteenvloer. Het leggen van terrastegels dient zeer zorgvuldig te gebeuren. De ondergrond draagt de tegels. Dus als de ondergrond zakt, zakken ook de tegels! Afhankelijk van de belasting en eigenschappen van de bodem kunnen wij u hierin adviseren. Een vochtdoorlatende ondergrond en een goede afwatering zijn essentieel om stilstaand water, de grootste vijand van natuursteen, geen kans te geven. Een professionele opbouw van de ondergrond zonder verontreiniging en risico op kalk- of roesttransport kan veel problemen voorkomen. Tevens adviseren wij u om de terrastegels voor of na verwerking te behandelen met impregneermiddel.               

Blue moon                 
Blue moon is een zeer harde en sterk verdichte kalksteensoort. Door deze eigenschappen is het materiaal gevoelig voor breuk- en randbeschadigingen. U kunt dit vergelijken met glas, waarbij ook relatief snel splinterschade ontstaat. Deze schade is zo goed als onvermijdelijk en moet geaccepteerd worden als een producteigenschap, waarbij het risico exponentieel stijgt met de afmeting van de tegel. Dus hoe groter de tegel, hoe groter het risico. Het is achteraf onmogelijk te bepalen waar de schade precies is ontstaan, zeker als het materiaal bij de uiteindelijke klant staat, uitgepakt is of zelfs al verwerkt is. Indien er bij aflevering door ons geen schade gemeld is, hebben wij geen andere keus dan aan te nemen dat de schade in een latere fase is ontstaan. Wij stellen ons daarom op het standpunt dat een bepaalde mate van breuk geaccepteerd dient te worden en gezien moet worden als normaal ondernemersrisico. In onze prijsstelling naar u is hier in ieder geval van uitgegaan! Wij onderscheiden 2 soorten schade, te weten breuk- / randbeschadigingen ( alleen bij strakke tegels ) en oppervlaktebeschadigingen. Ervaring leert dat in een gemiddeld werk 5% extra besteld moet worden om passtukken te maken. Bij gecompliceerde legpatronen ligt dit percentage hoger. Deze passtukken kunnen in de regel uit de breuk worden gemaakt. Hieruit volgt dat wij een breukpercentage tot 5% acceptabel vinden en tot deze grens niet over gaan tot schadevergoeding. Kleine schuurkringen op de zichtzijde kunnen soms ontstaan en zijn geen reden voor reclamaties. Tijdens de gebruiksduur zullen er in dit krasgevoelige materiaal vaker krassen ontstaan die door verdere beloping en zure regen ook weer zullen verminderen. Zonder behandeling zal ook de kleur van de tegel na verloop van tijd veranderen.                  
                  
Randbeschadigingen dienen te worden beoordeeld vanaf 1,5 meter hoogte in een afgewerkte vloer. Stelregel is dat 1% van de oppervlakte van de tegel als randbeschadiging geaccepteerd dient te worden. Bij een tegel van 60x60 betekent dit dus dat randbeschadigingen van 6 mm binnen de tolerantie vallen en vanaf ooghoogte niet of nauwelijks zichtbaar zullen zijn. Rand- en oppervlaktebeschadigingen aan de onderzijde worden nooit beoordeeld.                  
                  
Zandsteen                  
Sommige zandstenen zijn gelaagd waardoor mogelijkerwijs tegels gaan schotelen en ingesloten water na bevriezing tot afschilfering kan leiden. Indien u een vaste voeg toepast moeten zandsteentegels vooraf geimpregneerd worden. Voor verwerking goed mengen, eventueel uit meerdere pakken.                  
                  
Let op: een gecalibreerde dikte bij bovenstaand materiaal betekent dat u toch rekening moet houden met dikteverschillen tot 5 mm ten opzichte van de opgegeven waarde, afhankelijk van de onregelmatigheid van het oppervlak. Bij een gezaagde dikte kan deze tolerantie 2 mm bedragen. De tolerantie ten opzichte van de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt ongeveer 2 mm.                 
                  
Kalksteen                  
Door zon en zure regen zal een geslepen of gepolijst oppervlak na enige tijd gaan matteren en de kleur wordt minder diep. Kwartshoudend zand onder schoeisel zal in elke tegel met een lagere krasbestendigheid dan mohs 8 krassen veroorzaken. De zoetgradatie is moeilijk constant te houden. In de praktijk betekent dit dat hierdoor kleurverschillen kunnen ontstaan tussen verschillende en binnen dezelfde partijen. Geadviseerd wordt voor verwerking te mengen, eventueel uit meerdere pakken.                  
                  
Let op: een  gecalibreerde dikte bij bovenstaand materiaal betekent dat u toch rekening moet houden met dikteverschillen tot 5 mm ten opzichte van de opgegeven waarde, afhankelijk van de onregelmatigheid van het oppervlak. Bij een gezaagde dikte kan deze tolerantie 2 mm bedragen. De tolerantie ten opzichte van de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt ongeveer 2 mm.  
                  
Kwartsiet en Leisteen                  
Door de gelaagde opbouw van kwartsiet en leisteen is het mogelijk dat tegels gaan schotelen. Door bevriezing van water dat tussen de lagen is opgesloten kunnen schilfers van tegels springen. De randen van Black Beauty zijn niet afgewerkt. Door de aard van het materiaal (hardheid, gelaagdheid) moet met kleine randbeschadigingen rekening gehouden worden, kunnen hoeken groter of kleiner dan 90 graden zijn en kunnen tegels hol, bol of scheluw zijn. Geadviseerd wordt daarom tegels van dit materiaal met voeg te leggen.                  
                  
Let op: een  gecalibreerde dikte bij bovenstaand materiaal betekent dat u toch rekening moet houden met dikteverschillen tot 5 mm ten opzichte van de opgegeven waarde, afhankelijk van de onregelmatigheid van het oppervlak. Bij een gezaagde dikte kan deze tolerantie 2 mm bedragen. De tolerantie ten opzichte van de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt ongeveer 2 mm.               
                  
Chinees hardsteen                  
Let op: Bij een gezaagde dikte kan de diktetolerantie 2 mm bedragen. De tolerantie ten opzichte van de opgegeven oppervlaktemaat bedraagd ongeveer 2 mm.                 
                  
Door zon en zure regen zal een geslepen of gepolijst oppervlakte na enige tijd gaan matteren. Tevens zal hierdoor de tegel patineren en 'verbleken'. Kwartshoudend zand onder schoeisel zal in elke tegel met een lagere krasbestendigheid dan mohs 8 krassen veroorzaken. De zoetgradatie is moeilijk constant te houden. In de praktijk betekent dit dat hierdoor kleurverschillen kunnen ontstaan tussen verschillende partijen onderling maar ook binnen een en dezelfde partij. Geadviseerd wordt voor verwerking te mengen, eventueel uit meerdere pakken.                  
                     
Diabas en basalt                  
Let op: Bij een gezaagde dikte kan de diktetolerantie 2 mm bedragen. De tolerantie ten opzichte van de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt ongeveer 2 mm.                 
                  
Door zon en zure regen zal een geslepen of gepolijst oppervlakte na enige tijd gaan matteren. Kwartshoudend zand onder schoeisel zal in elke tegel met een lagere krasbestendigheid dan mohs 8 krassen veroorzaken. De zoetgradatie is moeilijk constant te houden. In de praktijk betekent dit dat hierdoor kleurverschillen kunnen ontstaan tussen verschillende partijen onderling maar ook binnen een en dezelfde partij. Geadviseerd wordt voor verwerking te mengen, eventueel uit meerdere pakken.                  
                  
Graniet en porfier                  
Graniet en gneis kunnen door verkeerde verwerking en natuurlijke eigenschappen roest- en andere vlekken gaan vertonen. Door een juiste verwerking in edelsplit en impregnering van de tegels kan dit risico worden geminimaliseerd….                  
                  
Let op: Bij een gezaagde dikte kan de diktetolerantie 2 mm bedragen. De  tolerantie ten opzichte van de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt ongeveer 2 mm.                    
                  
Travertin en marmer                  
Let op: Bij een gezaagde dikte kan de diktetolerantie 2 mm bedragen. De  tolerantie ten opzichte van de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt ongeveer 2 mm.                 
                  
Door zon en zure regen zal een geslepen of gepolijst oppervlakte na enige tijd gaan matteren. Tevens zal het oppervlak hierdoor patineren en 'verbleken'. Kwartshoudend zand onder schoeisel zal in elke tegel met een lagere krasbestendigheid dan mohs 8 krassen veroorzaken. In de praktijk betekent dit dat hierdoor kleurverschillen kunnen ontstaan tussen verschillende partijen onderling maar ook binnen een en dezelfde partij.                  
                  
Cloisterstone                                  
Let op: Bij een gezaagde dikte kan de diktetolerantie 2 mm bedragen. De  tolerantie ten opzichte van de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt ongeveer 2 mm.                      
                  
Door zon en zure regen zal een geslepen of gepolijst oppervlakte na enige tijd gaan matteren. Tevens zal het oppervlak hierdoor patineren en 'verbleken'. Kwartshoudend zand onder schoeisel zal in elke tegel met een lagere krasbestendigheid dan mohs 8 krassen veroorzaken. In de praktijk betekent dit dat hierdoor kleurverschillen kunnen ontstaan tussen verschillende partijen onderling maar ook binnen een en dezelfde partij.