Verwerkingsvoorschriften beton


Het zandbed
Bovenste laag 3-5 cm fi jn split of metselzand voor een goede doorwatering, waardoor de kans op kalkuitbloei sterk wordt verminderd. Het zandbed hieronder moet minimaal 10 á 15 cm dik zijn. Bij een weke ondergrond, zoals bijv. klei of veengrond, is een zandbed van 20 cm aan te raden. Op plaatsen die zwaar belast worden zoals bijv. een inrit, kunt u het beste 25 cm uitgraven, om voor een extra stevig zandbed te zorgen kunt u onder deze 25 cm dikke zandlaag nog een pakket van 10 cm grof grind, of gebroken puin aanbrengen Op goed doorlatende grond (zandgrond) mag het zandbed wat lager zijn. Tril de afzonderlijke lagen zo vast mogelijk aan met behulp van een trilplaat. Houd rekening met de dikte van de sierbestrating bij het bepalen van de uit te graven diepte, houdt er rekening mee dat de bestrating +/- 1 cm hoger komt te liggen als de kantopsluiting. En... laat de bestrating minstens 1 cm per meter afl open, laat hierbij (wanneer dit mogelijk is) het afschot van de woning afl open. Dit voorkomt wateroverlast.

Afschot
Nadat u het zandbed heeft aangebracht gaat u de kantopsluiting aanbrengen. Houd hierbij rekening met het afschot van 1 cm per meter. Vervolgens neemt u een rechte plank, en zaagt in de kopse kanten van de plank een keep uit die de afmeting heeft van de dikte van de bestrating die u toe gaat passen - 1 cm. Bijv. als de bestrating die u toepast 6 cm dik is zaagt u dus uit beide kopse kanten van de plank 5 cm weg. Leg de uiteinden van de plank op de kantopsluiting en trek de plank achteruit, het zand wat te veel is schraapt u nu weg.

Profi leren zandbed
Houd tijdens het straatwerk het zandbed glad doormiddel van planken of plaatmateriaal, dit vergemakkelijkt het strak aan elkaar leggen van de bestrating
Als u tegels in de cement wilt verwerken altijd speciale terrascement gebruiken om problemen te voorkomen. Genuanceerde stenen net als al onze producten vóór het bestraten goed mixen uit verschillende pakketten en lagen. Ook natuursteen is uniek in zijn structuur en kleurnuancering daarom dient u, net als al onze producten, ook deze tegels uit verschillende verpakkingen te mengen. Aders en natuurlijke structuren en kleurafwijkingen kunnen voorkomen en zijn géén gebreken. Zorg voor een goede doorluchting van de tegels indien u bloembakken etc. erop plaatst om aftekeningen te vermijden.

Aandachtspunten bij de afwerking van het straatwerk:
- Veeg zand in de voegen, daarna de bestrating goed schoon vegen voordat u gaat aftrillen.
- Tril de bestrating van de rand naar het midden met een lichte trilplaat.
- Om beschadiging en vervuiling te voorkomen dient de trilplaat schoon te zijn en voorzien van een witte rubberen mat of zool. Let wel, er zijn ook producten die NIET afgetrild mogen worden. (tegels vanaf 60x30, siertegels, natuursteentegels en GeoArdesia)
- De kieren/voegen vult u op met voegzand. Dit is zand dat na het bestraten wordt ingeveegd, zodat de klinkers goed vast komen te liggen en er geen kieren ontstaan.
(voor donkere bestrating is er ook zwart voegzand - aMBIblack - verkrijgbaar).
- Laat het overgebleven zand maximaal een week op uw terras liggen.
- Veeg daarna nog regelmatig zand in de voegen.

Verwerkingstip voor Granicolor, Geocolor+ en Luxaton             
 • Als voegmateriaal raden wij zuiver zilverzand aan.                 
 • Om beschadiging van de toplaag van de stenen te voorkomen, raden wij aan om de trilplaat te voorzien van een witte rubberen mat.                 
                  
Plaza en ongetrommelde betonsteen
Plaza en ongetrommelde betonstenen zijn stenen met een strak uiterlijk en zonder vellingkant. Hierdoor zijn deze stenen gevoelig voor beschadiging en is extra voorzichtigheid geboven met het vervoeren, bestraten en aftrillen. Ook de ondergrond verdient bij dezen steen extra aandacht, omdat verzakking beschadiging tot gevolg kan hebben. Aangeraden wordt om deze stenen met een voeg te leggen om afsplinteren te voorkomen.   

Protection Plus
Protection Plus van MBI De steenmeesters is een echte innovatie. Onze stenen waren al goed beschermd met PP factor 15, maar met de nieuwe Protection Plus factor 25 en vernieuwde factor 30 zijn onze tegels nóg beter bestand tegen verontreiniging en vervuiling. Wat te denken van een merkbaar makkelijker te reinigen tegel met vuil- en waterafstotende eigenschappen? Al onze sierbestrating van 4, 5 of 6 cm, met uitzondering van de trommelstenen, is vuil- en waterafstotend of is voorzien van factor 15. Is dat nog niet  genoeg? MBI heeft ook nog producten in de collectie voorzien van factor 25. Bij deze factor is over de toplaag een transparante dubbele beschermlaag aangebracht, zodat de poriën van de deklaag praktisch gesloten worden. Deze dubbele beschermlaag wordt binnen  24 uur, na productie, aangebracht. De vernieuwde factor 30 heeft ook de dubbele beschermlaag, maar de beschermlaag, welke over de toplaag wordt aangebracht, wordt na 24 uur aangebracht. Het gevolg hiervan is dat de tegel nog beter verdicht is, de kleur nog  beter tot uiting komt en bovenal gaan de tegels er ook nog eens mooi van glimmen! Een groot voordeel van deze Protection Plus beschermlaag, is dat er geen verontreiniging meer in de poriën kan komen en dat algen en mossen nagenoeg geen kans meer krijgen om  zich aan het oppervlak van tegels met factor 25 en 30 te hechten. Al onze sierbestrating met deze beschermingsfactoren zijn makkelijker te reinigen. Bijkomstig voordeel is dat de lichte glans een bijzonder fraai en chique uiterlijk geeft aan de producten. Protection Plus met de P van Perfectie!